List of expert executors of reviews

 

Doc. RNDr. Miroslav MARTIŠ, CSc.
Katedra ekologie krajiny FŽP ČZU 281 63 Kostelec nad Černými lesy
krajinné ekologie, ekologický monitoring, SEA
tel:+420 321 697 500, +420 321 610 360, +420 603 216 657
fax:+420 323 602 450, +420 321 697 500
e-mail:martis@knc.czu.cz, martis@marabou.cz

 

Ing. Vladimír ZDRAŽIL
Katedra ekologie krajiny FŽP ČZU 281 63 Kostelec nad Černými lesy
krajinné ekologie, ekologický monitoring, SEA
tel:+420 321 697 500, +420 603 216 643
e-mail:zdrazil@knc.czu.cz

 

Ing. Michaela JIROUDKOVÁ
Štefánikova 292/28, 400 01 Ústí nad Labem
inženýrská geologie, hydrogeologie, posuzování vlivů na ŽP
tel:+420 604 507 956
e-mail:mjiroudkova@volny.cz

 

Ing. Josef KONEČNÝ
Šrámkova 481, 763 02 Zlín 4
zemědělství, vodní hospodářství, dobývání nerostů, klasická energetika, výroba a zpracování kovů, dřevárenský a papírenský průmysl, stavební hmoty, chemie, farmakologie, potravinářský průmysl, dopravní stavby, lehký průmysl, odpadové hospodářství, ostatní
tel:+420 577 103 578
fax:+420 577 103 578
e-mail:enviproteko@avonet.cz

 

Ing. Petr MYNÁŘ
AMEC s.r.o, Křenová 58, 602 00 Brno
úplný rozsah specializací: www.amec.cz
tel:+420 543 428 315, +420 603 223 591
fax:+420 543 240 676
e-mail:mynar@amec.cz, mynar@atlas.cz

 

Ing. Vladimír RIMMEL
Regionální centrum EIA s.r.o., Chelčického 4, 702 03 Ostrava 1
infrastruktura, průmysl, cestovní ruch
tel:+420 596 114 440, +420 603 112 170
fax:+420 596 114 440
e-mail:rimmel@rceia.cz, v.rimmel@centrum.cz

 

Ing. Milan SÝKORA, CSc., EUR ING
HYDROPROJEKT CZ, a.s.
Táborská 31, 140 16 Praha 4
tel:+420 261 102 238, +420 724 020 867
fax:420 261 215 186
e-mail:milan.sykora@hydroprojekt.cz, sykmi@email.cz

 

Ing. Přibyslava TICHOTOVÁ - EKOTIP
U Klizerdy č. 458, 252 41 Dolní Břežany
ochrana vod, odpadové hospodářství, nakládání s chemickými látkami
tel:+420 603 517 601
e-mail:ekotip@tichotova.cz