V - Příloha č.2 - Kalkulace předpokládaných výrobních nákladů přihlášených k pojištění členěná dle druhu nákladů

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
Příloha č. 2
k žádosti o pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu - produkt „V“
Kalkulace předpokládaných výrobních nákladů přihlášených k pojištění členěná podle druhu nákladů (v CZK)
Náběh výrobních nákladů   Hodnoty realizovaných dodávek
Druh nákladu Částka vynaložených nákladů   Termín Částka realizovaných dodávek
materiál:  
mzdy:  
provozní náklady:  
konstrukční a projekční hodiny:  
příprava výrobní linky:  
jiné výrobní náklady (specifikujte):
 
 
 
Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.