V - Příloha č.1 - Základní podmínky pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
Příloha č. 1
k žádosti o pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu - produkt „V“
Základní podmínky pojištění
proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu „V“
 1. podíl hodnoty dodávek s původem v České republice na hodnotě vývozu je vyšší než 50 %,
 2. bezproblémová kreditní historie1 subjektů2,
 3. subjekt2 existuje a vykonává činnost, která je předmětem vývozu, a to minimálně 2 roky před předložením žádosti o pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu nebo jeho činnost navazuje na právního předchůdce – osobu, která vykonávala uvedenou činnost minimálně 2 roky před předložením žádosti o pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu
 4. zajištění a zabezpečení pohledávek ze smlouvy o vývozu
  • pojištěním u EGAPu – B, Bf, C, Cf, D
  • pojištěním u komerčního pojistitele
  • akreditivem
  • 100 % platbou předem (min. 30 % před zahájením výroby)

1 Bezproblémovou kreditní historií se rozumí, že subjekt (vývozce, dovozce, ručitel) nemá záznam v Centrálním registru úvěrů vedeném ČNB nebo jiném obdobném registru úvěrů, resp. registru informací o zpožděných splátkách pohledávek po dobu minimálně posledních 5 let.

2 osoby zúčastněné na vývozu - vývozce

Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.