Tým Česko: Státní instituce nabídnou firmám společnou podporu

Čtvrtek, 31. Květen 2018

Jak se jednoduše zařadit mezi lídry na trhu

Šest státních institucí, které podporují české podnikatele, ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu vytvořilo společný Tým Česko. CzechInvest, CzechTrade, Česká exportní banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost a Technologická agentura ČR tak zareagovaly na výzvy trhu a potřeby firem a nově jim společně nabízejí komplexní podporu. Podnikatelé by se díky Týmu Česko měly lépe orientovat ve službách jednotlivých organizací a snáze tak získat přístup k veřejné podpoře. Vize týmu, který má usnadnit život nejen malým a středním firmám, zazněla na čtvrteční konferenci o sdílené podpoře podnikání.

„Díky sdílené podpoře by nejen malé a střední podniky měly být schopné dosáhnout svých cílů snadněji a s větším efektem. V mnoha ohledech patříme v oblasti technologií a inovací ke světové špičce a Tým Česko by mohl naši konkurenceschopnost a prosperitu ještě zvýšit a dotáhnout na úroveň lídrů USA a Velké Británie,“ říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

„Chceme českým firmám ukázat, že jim stát může pomoct celou řadou nástrojů ve všech fázích podnikání - od myšlenky přes realizaci nápadu až po export - a usnadnit tak jejich rozvoj,“ říká generální ředitelka Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest Silvana Jirotková.

Tým Česko na konferenci podnikatele provedl všemi fázemi života firmy a na konkrétních příkladech z praxe ukázal, že dokáže zajistit komplexní podporu od financování a pojištění, přes výzkum, inovace a rozvoj až po investice a vývoz. Stačí přitom kontaktovat kteroukoli ze zapojených institucí, která se - pokud bude potřeba - spojí s partnery v Týmu Česko a nasměruje podnikatele k další relevantní službě. 

Podobné týmy už fungují například ve Skandinávii a v mnoha dalších ekonomicky vyspělých státech. To, že iniciativa vzniká také v Česku, oceňuje předseda Asociace malých a středních podniků (AMSP) ČR Karel Havlíček: „Máme to štěstí, že v mezinárodním srovnání patříme k zemím s relativně vysokým počtem technologií a inovací. Měli bychom ukázat, že jsme na to hrdí a dokážeme tento potenciál náležitě využít. Dobrá inovační politika musí být opřena o skvěle fungující státní instituce, jejichž podpora bude pro podniky představovat jednoznačný přínos, a ne překážky. Věříme, že nový přístup zastřešený projektem Tým Česko brzy přinese pozitivní výsledky.“

Komplexní informace o poskytovaných službách šestí státních institucí najdete na webových stránkách:

www.tym-cesko.cz.


Kontakt CzechInvest:                       Kontakt CzechTrade:                        Kontakt ČEB:             

Petra Menclová                                    Marcela Havlová                                  Jan Černý                    

Tisková mluvčí                                      Vedoucí PR oddělení                          Tiskový mluvčí                                                                              

+420 296 342 430                               +420 724 347 474                               +420 222 843 434        

petra.menclova@czechinvest.org         marcela.havlova@czechtrade.cz         jan.cerny@ceb.cz        


Kontakt ČMZRB:      Kontakt EGAP:      Kontakt TA ČR:         Kontakt MPO:

Marie Lafantová        Josef Jirkal              Ivana Drábková          Štěpánka Filipová

Tisková mluvčí           Tiskový mluvčí        Tisková mluvčí             Ředitelka Odboru komunikace a tisková mluvčí

+420 255 721 476    +420 222 842 530  +420 777 016 525       +420 224 853 311

lafantova@cmzrb.cz  jirkal@egap.cz        drabkova@tacr.cz       press@mpo.cz