Projekty zařazené do kategorie A zveřejňované nejpozději 30 dnů před uzavřením pojistné smlouvy