Orgány společnosti


  Valná hromada


Společnost má jediného akcionáře, kterým je stát.

Stát vykonává svá akcionářská práva prostřednictvím těchto ministerstev:

Ministerstvo financí
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zemědělství


  Dozorčí rada


Předseda:
 

Místopředseda:
Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.
Členové:

Ing. Martin Tlapa, MBA
Ing. Eduard Muřický
Mgr. Martin Pospíšil
Ing. Július Kudla
Ing. Zdeněk Nekula
Ing. Petr Martásek
Ing. Jan Dubec
Ing. Jaroslav Koplík

  Představenstvo


Předseda:
Ing. Jan Procházka
předseda představenstva

Místopředseda:
JUDr. Ing. Marek Dlouhý
místopředseda představenstva, vedoucí Úseku obchodního

Člen:
Ing. Martin Růžička
člen představenstva, vedoucí Úseku řízení rizik

  Výbor pro audit


Předseda:
Ing. Pavel Závitkovský
dat. nar. 19. července 1955
Hyacintová 3266/9, 106 00 Praha 10

Místopředseda:
Ing. Bohuslav Poduška, CIA, CRMA
dat. nar. 19. ledna 1955
Fantova 1794/8, Praha 13 – Lužiny, 155 00

Člen:
Ing. František Linhart
dat. nar. 27. srpna 1953
Novodvorská 1089/108, 142 00 Praha 4