Mezinárodní spolupráce

►EU - exportní úvěry

Ujednání pro oficiálně podporované vývozní úvěry (Konsensus OECD)

Součástí opatření ke zdokonalení činnosti společnosti bylo v roce 1999 i zavedení nových mezinárodních pravidel platných v rámci Ujednání pro oficiálně podporované vývozní úvěry (tzv. Konsensus OECD), která se týkala především stanovení minimálních pojistných sazeb pro jednotlivé rizikové kategorie zemí a dlužníků, v závislosti na délce úvěru. S tím bezprostředně souviselo:

  • zavedení jednotného systému zařazování zemí do 7 rizikových kategorií podle pravidel aplikovaných v OECD,
  • zavedení nové metodiky výpočtu pojistného pouze z jistiny úvěru,
  • poskytování připojištění refinančních nákladů úvěru již za základní pojistnou sazbu,
  • možnost postupného placení pojistného u dlouhodobých úvěrů velkého rozsahu atd.

 

Spolupráce se zahraničními úvěrovými pojišťovnami

EGAP úzce spolupracuje s ostatními úvěrovými pojišťovnami a s některými má uzavřené smlouvy o spolupráci nebo zajištění při zabezpečení společných exportních projektů na třetích trzích.

Jde o španělskou exportní pojišťovnu CESCE, rakouskou OEKB, německou HERMES, OND z Belgie, NCM z Holandska, US-Eximbank z USA, EDC z Kanady, KUKE z Polska, Exportno-importnou bankou Slovenské republiky, UKEF z Velké Británie, BPIFRANCE z Francie, ERG ze Švýcarska, SACE z Itálie, MEHIB z Maďarska, TEBC z Tchaj-wanu, BAEZ z Bulharska, GIEK z Norska, FINNVERA z Finska, EKF z Dánska, EKN ze Švédska, SERV ze Švýcarska, Lemma Ins. Co z Ukrajiny, EXIAR z Ruska, ECIO z Řecka, ECGE z Egypta, TBI z Iráku, Uzbekinvest z Uzbekistánu, HBOR z Chorvatska, COFIDE a Banco de la Nacional z Peru, CAF z Venezuely, Eximgarant z Běloruska, Vnesheconombank z Ruska, Eximbank z Rumunska, ECGC z Indie a EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND z Thajska.

 

Mezinárodní unie úvěrových a investičních pojistitelů - Bernská unie (BU)

EGAP je aktivně zapojen do činnosti Bernské unie a zvláště z počátku využíval know-how nejvýznamnějších členských pojišťoven této organizace. V dubnu 1998, po dvouletém období pozorovatele, se stal, jako první instituce tohoto typu ze zemí střední a východní Evropy, jejím řádným členem. V říjnu roku 2002 Česká republika (EGAP) byl hostitelem výročního zasedání Bernské unie, které se koná dvakrát do roka v různých zemí členů BU.

Členové Bernské unie se řídí základními pravidly, která odrážejí kolektivní pohled na mezinárodní obchod a na smysl existence této instituce. Základní pravidla jsou dále rozpracována pro jednotlivé výbory.