Informace o projektech zařazených do kategorie A a B realizovaných s pojištěním EGAP

Název projektu Země vývozu Dodavatel Hodnota smlouvy o vývozu Zařazení
do
kategorie
Důvod zařazení
do kategorie
Datum
uzavření
pojistné
smlouvy
Kontaktní osoba
Dokončení 3. a 4. bloku JE Mochovce Slovensko DOOSAN ŠKODA POWER s. r. o. 143
mil EUR
A Na základě vyjádření autorizovaného experta 18. 9. 2014 mario.schrenkel@doosan.com
Rekonstrukce a dostavba farmy pro prasata Svinokomplex Bělorusko BAUER
TECHNICS s. r. o.
20
mil EUR
A Na základě vyjádření autorizovaného experta 15. 4. 2014 karel.likar@b-a.cz
Výstavba jednotky na granulaci močoviny, Azomures Rumunsko CHEMOPROJECT NITROGEN, a. s. 66,5
mil EUR
B Na základě vyjádření autorizovaného experta 25. 6. 2014 vcima@chpm.cz
Rekonstrukce komplexu Hydrokraku Bělorusko UNIS, a. s. 31,5
mil EUR
B Na základě vyjádření autorizovaného experta 15. 12. 2014 dosoudil@unis.cz
Dodávky MI.DA technologie Izrael DANIELI CZECH ENGINEERING, a. s. 36,6
mil EUR
B Na základě vyjádření autorizovaného experta 20. 3. 2014 l.rericha@czech.danieli.com
Dodávka výrobny granulované močoviny Rusko CHEMOPROJECT NITROGEN, a. s. 88,8
mil EUR
B Na základě vyjádření autorizovaného experta 3. 11. 2015 vcima@chpm.cz
2. fáze rekonstrukce komplexu Hydrokraku Bělorusko UNIS, a. s. 12
mil EUR
B Na základě vyjádření autorizovaného experta 27. 1. 2016 dosoudil@unis.cz
Rekonstrukce jednotky aminového čištění suchých plynů a refluxu Bělorusko UNIS, a. s. 7,1
mil EUR
B Na základě vyjádření autorizovaného experta 29. 3. 2016 dosoudil@unis.cz