EGAP v roce 2017 vymohl historicky nejvyšší částku

Pondělí, 26. Únor 2018

Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) loni vymohla přes 2 miliardy korun. Mimořádného výsledku se podařilo dosáhnout především díky dlouhodobému systematickému jednání s dlužníky, správnému načasování vymáhacích aktivit, případně uplatněním sjednaného zajištění se zahraničními úvěrovými pojišťovnami. Jde o rekord v historii společnosti a ve srovnání s rokem 2016 jde o 12% nárůst.

„V posledních letech se nám daří získávat finanční prostředky z pojistných událostí, které jsme vypláceli v letech 2011 až 2016. Loňský rok se nám v oblasti vymáhání mimořádně povedl a pozitivní vývoj by měl vydržet i v roce 2018,“ uvedl generální ředitel EGAP Jan Procházka.

To naznačuje i úspěšné vyřešení pohledávky v Polsku, kde pojišťovna hned na počátku letošního roku získala zpět přibližně čtvrt miliardy korun.  EGAP tak uspěl ve španělském bankrotu, který v roce 2015 vyhlásil jeden z největších evropských energetických konglomerátů – španělská Abengoa. EGAP se prostřednictvím Abengoa podílel na pojištění úvěru financujícího dodávku významného českého výrobce turbín pro polskou paroplynovou elektrárnu Stalowa Wola. Expozice EGAPem pojištěné banky v okamžiku defaultu činila zhruba 10 milionů EUR. EGAP nyní především díky dobře nastaveným zástavám a spolupráci s bankou vyřešil svou pohledávku z příslušného exportního případu s návratností dosahující téměř 90 %. Získané prostředky byly připsány na účet EGAP před týdnem.

Z celkově vymožených 2,06 miliardy korun v roce 2017 připadlo 1,6 miliardy na pohledávky z již vyplacených pojistných událostí. Zbývajících 460 milionů korun vymohl EGAP ve spolupráci s pojištěnými klienty, a to ještě před výplatou pojistek. „Zabránili jsme tak potenciálním škodám za téměř půl miliardy korun,“ upozorňuje Jan Procházka.

Nejvíce vymožených pohledávek – za téměř 900 milionů korun, připadlo na Rusko, následovala Ukrajina (265 mil. Kč), Írán (194 mil. Kč) a dalších 13 zemí. EGAP se podařilo získat zpět finanční prostředky z celkem 46 jednotlivých případů.

V loňském roce EGAP pokračoval v intenzivním řešení obchodního případu Adularya. Kvůli přetrvávající platební neschopnosti dlužníka a stavu projektu se tento obchodní případ ocitl mezi pojistnými událostmi.


Josef Jirkal

tiskový mluvčí

email: jirkal@egap.cz

tel.: +420 601 355 481


Editorská poznámka:

Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) vznikla v roce 1992 a je stoprocentně vlastněna státem. Akcionářská práva vykonávají ministerstva financí, průmyslu a obchodu, zahraničních věcí a zemědělství. EGAP za 25 let své činnosti pojistil export za více než 800 miliard Kč do 117 zemí světa. V roce 2017 EGAP uzavřel pojistné smlouvy za téměř 43 miliard korun, z toho na země mimo EU připadlo 98 procent veškerých pojištěných obchodů.