Čeští exportéři se nebojí jít do rizikových zemí

Středa, 7. Únor 2018

Zájem českých společností o obchod a investice do rizikových zemí roste. Vyplývá to z dat Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). Zatímco v roce 2016 EGAP pojistil vývoz zboží, služeb a investice v těch nejrizikovějších zemích za 6,3 miliardy korun, v loňském roce už objem pojištěného exportu dosáhl takřka osmi miliard. To představuje nárůst téměř o třetinu.

„Jednou z hlavních rolí EGAP je podporovat české firmy v zemích, které jsou pro komerční pojišťovny příliš rizikové. To je důvod, proč se v takovýchto případech obracejí vývozci na nás. A pokud dostaneme na stůl projekt, který má smysl, tak jej rádi pojistíme,“ vysvětluje generální ředitel EGAP Jan Procházka.

Mezi nejvíce riziková teritoria, do kterých EGAP může pojišťovat, patří země zařazené experty OECD do kategorií 6 a 7. Z těchto zemí se české firmy zajímaly například o Kubu (potraviny, náhradní díly do strojních zařízení), Ukrajinu (zemědělské stroje) nebo Laos (modernizace a rozšíření vojenské nemocnice). Objem pojištěného exportu například na Kubu meziročně vzrostl o 70 procent, na Ukrajinu pak téměř o polovinu.

Za posledních deset let podpořila státní pojišťovna export do zemí v těchto dvou kategoriích dohromady za 74 miliard korun. To představuje přibližně 16 procent z celkového objemu pojištěného exportu do zemí mimo EU, který činil 455 miliard korun.

Největší podíl pojištěného exportu do zemí mimo EU za posledních deset let připadl na odvětví strojírenství, energetiky a dopravy.

Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) vznikla v roce 1992 a je stoprocentně vlastněna státem. Akcionářská práva vykonávají ministerstva financí, průmyslu a obchodu, zahraničních věcí a zemědělství. EGAP za 25 let své činnosti pojistil export za více než 800 miliard Kč do 117 zemí světa. V roce 2017 EGAP uzavřel pojistné smlouvy za téměř 43 miliard korun, z toho na země mimo EU připadlo 98 procent veškerých pojištěných obchodů.


Josef Jirkal

tiskový mluvčí

email: jirkal@egap.cz

tel.: +420 601 355 481